Könyvtárunk a budapesti ügyvédek számára alapított zárt, jogi szakkönyvtár. Feladatunk a jogi illetve jogi vonatkozású egyéb szakirodalom gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele az ügyvédi kar tagjai számára.

 

Magyar Közlöny 13. szám

9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet: A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól - 3608
5/2011. (II. 15.) KIM rendelet: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról - 3628
6/2011. (II. 15.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjait megillető nyugellátással kapcsolatos egyes eljárási szabályokról - 3636
7/2011. (II. 15.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal három hónapnál rövidebb időtartamú külföldi szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagjai részére nyújtható napidíj és költségtérítés mértékéről, megállapításának, kifizetésének és elszámolásának rendjéről - 3637
9/2011. (II. 15.) VM rendelet: Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról - 3640
10/2011. (II. 15.) VM rendelet: A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet módosításáról - 3644
1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat: A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról - 3646
13/2011. (II. 15.) ME határozat: A Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ jogállásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról - 3648
14/2011. (II. 15.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről - 3648

Teljes szám letöltése (PDF)